Filmmakers / Sabine Marte

Biography: Sabine Marte

No Beach Just Sand

Sabine Marte

2017
14 min.

FAREWELL TO HELL

Sabine Marte

2014
7 min.

b​-star, unkillable!

Sabine Marte

2009
7 min.

Finale

Sabine Marte

2007
4 min.

Helen A​/B + das Meer

Sabine Marte

2006
12 min.

Grass A​/B

Sabine Marte

2003 -2004
4 min.

Stewardessen Clip

Sabine Marte

2003
4 min.

I Would Like to Make a Horror Movie Sometime

Sabine Marte

1999
13 min.

i´m working

Sabine Marte

1996 -1998
20 min.

Me Thing ​- You Dog

Sabine Marte

1998
24 min.