FilmemacherInnen / Martina Kudlácek

Biographie: Martina Kudlácek

Fragments of Kubelka

Martina Kudlácek

2012
232 min.

Notes on Marie Menken

Martina Kudlácek

2006
97 min.

In the Mirror of Maya Deren

Martina Kudlácek

2001
103 min.

Aimless Walk ​- Alexander Hammid

Martina Kudlácek

1996
48 min.

L´amour fou ​- Ludvìk Svàb

Martina Kudlácek

1995
50 min.