Filmmakers / Siegfried A. Fruhauf

Biography: Siegfried A. Fruhauf

THORAX

Siegfried A. Fruhauf

2019
8 min.

WHERE DO WE GO

Siegfried A. Fruhauf

2018
4 min.

Water and Clearing

Siegfried A. Fruhauf

2018
5 min.

Phantom Ride Phantom

Siegfried A. Fruhauf

2017
10 min.

HEAVY EYES REMASTERED

Siegfried A. Fruhauf

2011 -2017
10 min.

FUDDY DUDDY

Siegfried A. Fruhauf

2016
5 min.

SPOT (an Attwenger Trilogy)

Siegfried A. Fruhauf

2015
3 min.

Vintage Print

Siegfried A. Fruhauf

2015
13 min.

Exterior Extended

Siegfried A. Fruhauf

2013
9 min.

STILL DISSOLUTION

Siegfried A. Fruhauf

2013
2 min.

Heavy Eyes

Siegfried A. Fruhauf

2011
10 min.

Etude

Siegfried A. Fruhauf

2011
2 min.

Tranquility

Siegfried A. Fruhauf

2010
6 min.

Palmes d´Or

Siegfried A. Fruhauf

2009
6 min.

Night Sweat

Siegfried A. Fruhauf

2008
9 min.

Ground Control

Siegfried A. Fruhauf

2008
2 min.

BLED

Siegfried A. Fruhauf

2007
3 min.

Mozart Dissolution (Mozart Minute 08)

Siegfried A. Fruhauf

2006
1 min.

Wk=mMv2​/2

Siegfried A. Fruhauf

1997 -2006
4 min.

The Mozart Minute

Ruth Beckermann
Jessica Hausner
Sabine Derflinger
Thomas Renoldner
Mara Mattuschka
Bady Minck
Tim Sharp
Gustav Deutsch
Hanna Schimek
Lisl Ponger
Michael Palm
Michaela Schwentner
Siegfried A. Fruhauf
Anja Salomonowitz
Goran Rebic
Michael Kreihsl
Peter Tscherkassky
Ferry Radax
Edgar Honetschläger
Wolfgang Glück
Peter Patzak
Ulrich Seidl
Songül Boyraz
Houchang Allahyari
Paulus Manker
Michael Glawogger
Barbara Gräftner
David Wagner

2006
30 min.

graas

Siegfried A. Fruhauf

2006
3 min.

Mirror Mechanics

Siegfried A. Fruhauf

2005
7 min.

Phantom Ride

Siegfried A. Fruhauf

2004
1 min.

Structural Filmwaste. Dissolution 2

Siegfried A. Fruhauf

2003
3 min.

SUN

Siegfried A. Fruhauf

2003
5 min.

Structural Filmwaste. Dissolution 1

Siegfried A. Fruhauf

2003
4 min.

REALTIME

Siegfried A. Fruhauf

2002
4 min.

Frontal

Siegfried A. Fruhauf

2002
1 min.

Exposed

Siegfried A. Fruhauf

2001
9 min.

Blow​-Up

Siegfried A. Fruhauf

2000
1 min.

Mountain Trip

Siegfried A. Fruhauf

1999
4 min.

La Sortie

Siegfried A. Fruhauf

1998
6 min.