Filmmakers / Johann Lurf

Biography: Johann Lurf

Johann Lurf

2017 -2019
102 min.

Cavalcade

Johann Lurf

2019
5 min.

Capital Cuba

Johann Lurf

2015
12 min.

Twelve Tales Told

Johann Lurf

2014
4 min.

EMBARGO

Johann Lurf

2014
10 min.

Picture Perfect Pyramid

Johann Lurf

2013
5 min.

RECONNAISSANCE

Johann Lurf

2012
5 min.

A to A

Johann Lurf

2011
5 min.

Endeavour

Johann Lurf

2010
16 min.

The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog

Johann Lurf

2009
3 min.

12 Explosions

Johann Lurf

2008
6 min.

VERTIGO RUSH

Johann Lurf

2007
19 min.

pan

Johann Lurf

2005
1 min.

(untitled)

Johann Lurf

2003
3 min.